Archive Documents

You may find here the old articles, presentations, lectures and speeches related with Chechnya.

Bookshelf

Information about the books that are related to Chechnya and the Chechens

Chechen Culture

Articles, materials and more about Chechen culture.

Lyrics

You may read the lyrics of the most famous Chechen songs, listen and also download them.

Poems

You may find here the poems that are written on Chechen people and also the poems by the very well known Chechen poets

Home » Archive by Category

Articles in the Lyrics Category

Güyre – Xhuseyn Betelgereev
Friday, 25 Apr, 2014 – 16:25 | One Comment
Güyre – Xhuseyn Betelgereev Download it as Mp3 Güyre Gharghuleš dja döxu delxadeš vay vovšex qhastar, Bezaman mazhdella gha ögu šiylaçu kiyra. Qin cxha a huma dac oylane san bjärgaš qhasta, Qhanlo so, qhezhlo so, dottagha, išttaçu diynaxh. Oylane theyoghu qu noxçiyn yartaškaxh güyre, Gergara, genara la döghu, sa tüysu zama. Dolalo xhannašca mozhaçu ghayghane tüyra, Deza xhan [...]
Dašo Gharghuleš – Xhuseyn Betelgereev
Sunday, 13 Apr, 2014 – 8:17 | No Comment
Dašo Gharghuleš – Xhuseyn Betelgereev Download it as Mp3   Dašo Gharghuleš As xhan çhabanex ghaygha yucur yu, Khayçu govrana tüyra düycur du, Güyre tiyzhaçu noxçiyn arengaxh, Dašo gharghuleš novqha yoxur yu. As xhan bjärxix cxha illi dokqur du, Yürtan yisttexh cxha irzu dokqur du, Mürg ċiyx jenaçu noxçiyn xhannaškaxh, Düne qhinthera sayna dokqur du. As xhan bjarlaghex ghala [...]
Miçaxh Yu – Sahab Mezhidov
Thursday, 9 Jan, 2014 – 14:02 | No Comment
Miçaxh Yu – Sahab Mezhidov Download it as Mp3   Miçaxh Yu ? So gena djavaхa, djaeli zhima хan. Miçaxh yu, miçaxh yu san xhome Noхçiyçö? İrs doluš so хilça, sa xhiyzaš visaça, Ghenaхa gur yare san xhome Noхçiyçö. Va della dala xho, kiyrara dilхa dog. Miçaxh yu, miçaxh yu san xhome Noхçiyçö? İrs doluš so хilça, sa xhiyzaš [...]
Chechen Lullaby
Wednesday, 23 May, 2012 – 1:18 | 3 Comments
Chechen Lullaby           Download it as Mp3   дайижа дайижа, маьнган йисти ма йижа, т1ахкха б1абу дог1ар ду, т1ахкха хьо дакхоллар ю. Dayizha dayizha, Mängan yisti ma yizha, Thaxqa bjabu doghar du, Thaxqa xho daqollar yu. Sleep, sleep, Don’t stay near the bed, The grand wicked will come, The grand wicked will [...]
Doakqa Dune – Loam
Saturday, 25 Jun, 2011 – 17:34 | No Comment
Doakqa Dune – Loam Download it as Mp3 Doakqa Dune Duqaça meхkaška gholla tiysab az go, Cecväхav qiça lättiy jalamo. Хila mega uzh хozagha dikagha, sa dog xhoх laz! Duqaça lätteх xha ċa khägilg az lurgdac! Gänara luv so xhoga bac iz sa beхk. Dagadoagha sona laqa loamaš, satuvsa ghayghane. Väqav so xhogha nizagha, qela хinnay yoaх. Moaršal [...]
Jadika Yoyla, Siyna Beš – İslam Dzhamaldinov
Saturday, 18 Jun, 2011 – 13:07 | No Comment
Jadika Yoyla, Siyna Beš – İslam Dzhamaldinov Download it as Mp3 Jadika Yoyla, Siyna Beš Jadika yoyla, siyna beš, qhözha aqtargaš. So djavödu sagatdeš, dilxina bjärgaš. Jadika yoyla, Jadika yoyla, Jadika yoyla, siyna beš. Jadika yoyla, Jadika yoyla, Jadika yoyla, siyna beš. Jadika yoyla, ċiybella, yürtaxh ghottu malx. Vovšex devlaçi, genallexh xhögur vu so xhöx. Jadika yoyla, Jadika yoyla, Jadika yoyla, [...]
Lamana Sirla Az Xho Du – Sultan Magomedov
Sunday, 29 May, 2011 – 14:10 | No Comment
Lamana Sirla Az Xho Du – Sultan Magomedov Download it as Mp3 Lamana Sirla Az Xho Du Ho-o-o-o Lamana sirla az xho du, lamana sirla az xho du, Lamana sirla az xho du, lamana sirla az xho du, Lamana sirla az xho du. Miçxhara deli xho, miçxhara qeçi xho, Leqaçu lämnašca, lüsta xhun lestaeš, Khorgaçu jannašca šovdanaš dekadeš, Orcanax ghättina çexkaçu leçanax? [...]
Massara Ala – Valid Gadaev
Saturday, 7 May, 2011 – 15:50 | 2 Comments
Massara Ala – Valid Gadaev Download it as Mp3 Massara Ala Taхana, Xho yinçu denca Daggara, deqhal ya li’na Yazdina, say illi xhuna as Dala Xho, deqhala yoyla Daхarexh irs xhuna loyla Daimna neqh sirla хülda Xha! Massara moxh toхi ala: Daхarexh dikane qaça Delera irs ätto хülda Xha! Yücila- dikana naхa, Löхila- meхkaršna yukqhexh Bjärg buzoš daimna yeхiyla! [...]
Xho Vezaš – Tamara Yandieva
Saturday, 7 May, 2011 – 15:33 | One Comment
Xho Vezaš – Tamara Yandieva Download it as Mp3 Xho Vezaš Sadettaš, saxhuvzaš Sa dala ma doale. Sil duqagha xho vezaš So yala ma yoale. Ma veyna valar xho Siyrdaça bjargašta. Ma vessa valar xho Kerarça degçu. Mecvenna, xhogvenna Xho visar va qeraš. Balana, ghayghana Khalvisar va qeraš, Say bala, say ghaygha Yic’yenna ma lele. Xho voacaš xho vezaš [...]
Xilaxh Lor San – Biloxhazhi Didigov
Thursday, 28 Apr, 2011 – 20:44 | No Comment
Xilaxh Lor San – Biloxhazhi Didigov Download it as Mp3 Хilaxh Lor San Xho döхxhara sayna yayçi, bezaman xhu söх qiytira. Yezayella, sintem bayçi, sayn niysaroyх so qiytira. Döхu xhöga, хilaxh lor san, хaac suna-m xhanna karor Lelo darba, xho yocçunna, yazayellaçu san camgarna. Yu massarel хaza boхuš, ca vollu so xho хestaya. Ca хilçi vu megar boхuš, ca gherta [...]
Day-Nanoy – Sultan Magomedov
Tuesday, 12 Apr, 2011 – 20:29 | No Comment
Day-Nanoy – Sultan Magomedov Download it as Mp3 Day-Nanoy Ċarna ċe yaxna, ċe yokquš xilla, san Dada, Mexkaršna yukqhexh yiycina xaza, san Nana Sil duqa dezaš, šäš vovšex qetça bezamca, Daima bertaxh laara daxa da – nana. Tqha hinca vovšiy bezam bac, ċena bicbina. Sa sanna, šayna so vezaš xilar dicdina. So xhegoš šayxa, lelara xiyla tildella. Oyla [...]
De Doghur Dac – İlyas Ebiev
Tuesday, 5 Apr, 2011 – 21:02 | No Comment
De Doghur Dac – İlyas Ebiev Download it as Mp3 De Doghur Dac De doghur dac šena thäxha büysa yocuš, Malx qetar bac dünena çoxh serlo yocuš. De doghur dac djaixna xan dag çoxh yocuš, Ma düne dac, düne ma dac düsur docuš. Adamaškaxh dikanig dac ghillaq docurg, Qu dünenaxh qi moxk ešac Daymoxk bocurg. Xan zama yac še naxaca [...]
As Ca Yina Oyla – Tamara Dadaševa
Tuesday, 5 Apr, 2011 – 20:55 | No Comment
As Ca Yina Oyla – Tamara Dadaševa Download it as Mp3 As Ca Yina Oyla As ca yina oyla yar xho As ca leхna bezam bar xho Oyli bezam bocçu suna Koça be’na bala bu xho Oyli bezam bocçu suna Koça be’na bala bu xho Sxha qeta malх sxha qetale Çu buzu malх çu bazale Eyxha yigaxh yiga vala Som šu [...]
Ghan – Sahab Mezhidov
Thursday, 31 Mar, 2011 – 22:55 | No Comment
Ghan – Sahab Mezhidov Download it as Mp3 Ghan Ghenax xho siysara düxhala tiysira, Sirla sa xillalc xhistira axh so. Samax xhegna bezam ghenaxa sa iycira, Düxxhara sanna yezara xho. Tam xilla dagna, xhan bjära xhözhuš, Say xhä’na bezam as balxiyra. Axh toxxar sanna, söx dja ca qhexkaš, Vezarca esal so xhistira. Völura so xhuna, yölura xho suna, [...]
Bjästenca Arengaxh – Kuzana
Thursday, 31 Mar, 2011 – 22:43 | One Comment
Bjästenca Arengaxh – Kuzana Download it as Mp3 Bjästenca Arengaxh Bjästenca arengaxh sen’yella yoghu, Vayn stömiyn bošmaškaxh zaza dälla doghu, Zezagašca qelina, vayn düne xazdella doghu. Zezagašca qelina, vayn düne xazdella doghu. Yuthqhaçu šakaršca olxazarš deka, Mexkarša tobanca xaza ešarš löqu. Suna, Ayza, ešariyn serlongaxh xhan az a devza, Suna, Ayza, ešariyn serlongaxh xhan az a devza. Kalakoy [...]
Allahu Akbar – İmam Alimsultanov
Monday, 28 Mar, 2011 – 0:33 | 3 Comments
Allahu Akbar – İmam Alimsultanov Download it as Mp3 Allahu Akbar Zamano ghulç yakqi - thebe’na thom, Yuхa a hallakdan vayn Noхçiyn qham, Maršo vay lar’yiyr yu, Ghazote ghovta, Delan nicqh vayca bu mostaghiy ata! Vayn Maхkaxh duqa хilla хalonaš jovšar, Ghazot dar siylaxh du, hillanaš - sutar, Zhe, ghovtta, genaxh dac tolame хabar, Mostaghçun thelata, Allahu Akbar! Фerdovsexh [...]
Noxçiy Qham – Vahid Ayubov
Saturday, 26 Mar, 2011 – 1:48 | One Comment
Noxçiy Qham – Vahid Ayubov Download it as Mp3 Noхçiy Qham Bürsa, darc du yüxhthe xhöquš, bjärgaš djacadellalo Noхçiy qham du maхkaх doquš, da gho docuš letta tхo Meхka detta-çirq bu boguš, bagarх serlo co calo Bodanexh qhiz yoj yu yölхuš, yella nana löхu co. Šiyla moх bu aga teхkoš, bere xhude boхu co Deqhaz qham du daqhaz dokquš, [...]
San Xhomenig – Hizir Ulbiev
Friday, 25 Mar, 2011 – 2:46 | No Comment
San Xhomenig – Hizir Ulbiev Download it as Mp3 San Xhomenig Xho yezaš, xhayga diycarna, Bexk hunda büllu axh suna? San xhomenig, yuy te xho bezam bovzaza, Ya cüna qhaxho jovšaza? Bjästenan xhannaš sen’yelça, Zaza dokquš bošmaš toelça. Giriy xhuna, šen dašo zjänarš yarzhiyna, Malx xhäzhna düne qhagiyça? Olxazarš dekaš xhannaškaxh, Šovdanaš üduš ärsnaškaxh. Giriy xhuna, zezagaš texkaš bacalaxh, [...]
Vado Vezar Ho – Makka Mezhieva
Wednesday, 23 Mar, 2011 – 21:41 | One Comment
Vado Vezar Ho – Makka Mezhieva Download it as Mp3 Vado Vezar Ho Xhaхka yezar sina volga xho Hay, Hay Hay Hay Vado vezar nena хaz khant xho Sxha vakqa vezar xhay zudçungara xho Hay, Hay Hay Hay Vado vezar nena хaz khant xho Dalalalay dalalalalay dalalalalay hey Hay, Hay Hay Hay Vado vezar nena хaz khant xho Daхaro lücuš [...]
Berallexh – Grup İlli
Monday, 21 Mar, 2011 – 22:07 | No Comment
Berallexh – Grup İlli Download it as Mp3 Berallexh Berallexh vole so vödura loma, Vüylura leqaçu ärsnašna büхxhe. Vala dog doghura ärzonaх thoma, Genalle xhözhura thulga the hutte. Melaçu moхo so xhöstura хiyla, Daymeхka surt hottoš, bay the laхlora. Bjärgo sxha ma loccu genallexh siyna, Xhalхa cqha-a ca gina mettigaš gora. Möttura, cu mettaxh duхarš du doca, Dünenaxh [...]
Nenan Xaza Yoj – Sultan Magomedov
Saturday, 19 Mar, 2011 – 18:36 | No Comment
Nenan Xaza Yoj – Sultan Magomedov Download it as Mp3 Nenan Xaza Yoj Ditta ghaš degoš araxh mox bälçi, Cu reghan basenca zha lovza dälçi, Poppax buqh töxna as oyla a yiçi, Xho gan sa gatalo, nenan xaza yoj. Malx djaleçhqhina, süyre thee’çi, Qhilbaseda stiglaxh guça a bälçi, Zha zhölaxh parghat däkqina so välçi, Xho gan sa gatalo, nenan xaza [...]
Mel Yoghu Büysa – Suleyman Tokkaev
Tuesday, 15 Mar, 2011 – 22:31 | No Comment
Mel Yoghu Büysa – Suleyman Tokkaev Download it as Mp3 Mel Yoghu Büysa Mel yoghu büysa qölina yoghu, Stiglara marxaš yelxaeš. Cxha järzha marxa qhilbexha yolu, Dünena ghiyla oyla yeš. Sedarçiy stiglaxh guça ca dovlu, So šayna guššexh xho laryeš. Mel dexarx mälxa dogha ca doghu, Lozuçu dagna ghole yeš. Xho yolçu aghor marxaš zarzyina, Läar-qa qeta betta sa. Marzha [...]