Arşiv Belgeleri

Tozlanmış raflardaki Arşiv Belgeleri…

Çeçen Kültürü

Çeçen Dili ve Folkloru, Halk Dansları, Efsaneler, Öykü ve Masallar ile çeşitli kültürel bilgiler…

Çeviriler – Makaleler

Çeşitli Çeviri ve Makaleler…

Röportajlar

Ekibimizce Yapılmış Çeşitli Röportajlar…

Şarkı Sözleri

Sevdiğiniz Çeçence şarkıların sözlerine buradan ulaşabilir, dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ana Sayfa » Çeçen Kültürü

Çeçenler’de Erkek İsimleri

Bu yazı 12 Ocak 2009 Pazartesi  tarihinde yazıldı. Şimdiye kadar 58.878 defa okundu.. Yorum Yok
Çeçenler’de Erkek İsimleri

 

 

 

 

 

Abbas (А6бас) ; Abbas b.Abdülmuttalib. Rasûlullah (s.a.s)’ın amcası,

Abdulbek (Абдулбек) ;

Abdulhamid (Абдулхамид) ;

Abdulkerim (Абдулкерим) ;

Abdulla (Абдулла) ; Allah’ın kulu, Peygamber (s.a.s)’in en sevdiği isimlerden aynı zamanda babasının adıdır.

Abdulmecid (Абдулмежид) ;

Abdulvagap (Абдулвагап) ;

Abdulvahid (Абдулвахид) ;

Abdurahman (Абдурахман) ; Rahman’ın kulu.

Abduraşid (Абдурашид) ;

Abu (Абу) ; Baba, Başka isimlerde çekirdek olarak kullanılır ve babası olanı ifade eder. Abuali gibi.

Abuali (Абуали) ;

Abubakar (Абу6акар) ; Hz. Ebubekir: Rasûlullah (s.a.s)’ın nübüvvetinden önce de sonra da en yakın arkadaşı olmuştur.

Abuhan (Абухьан) ;

Abumuslim (Абумуслим) ;

Abusaid (Абусаид) ;

Adam (Адам) ; Hz. Adem: Allah’ın yarattığı ilk insan, insan soyunun atası ve ilk peygamberi.

Adlan (Адлан) ;

Ahmad (Ахьмад) ; Çok, en çok övülmüş, methedilmiş. Kur’an-ı Kerim’de Saf suresinin 2. ayetinde: Hz.İsa, İsrailoğullarına: “…adı Ahmed olan peygamberi de müjdeleyici olarak geldim” şeklinde geçen isimlendirme ile Peygamberimizin isimlerinden birisi olarak anıldı ve kullanılmaya başlandı.

Akbolat (Акболат) ;

Alambek (Аламбек) ;

Alauddin // Alaudin (Алауддин // Алаудин) ;

Albek // Alibek (Албек // Алибек) ;

Alhazur (Алхазур) ; bkz. Olkhazar

Ali (Али) ; Hz.Ali: Ebu Talib’in oğlu. Dördüncü halife.

Alihan (Алихан) ;

Alik (Алик) ;

Alu (Алу) ;

Alvi (Альви) ;

Andarbek (Андарбек) ; Güçlü, Kuvvetli

Anzor (Анзор) ;

Apti (Апти) ;

Arbi (Арби) ; Arap

Argun (Аргун) ; Çeçenistan’da bulunan Terek nehrinin bir kolu.

Arzu (Аьрзу) ; Kartal

Aslan (Аслан) ; Aslan. Türk Kökenlidir.

Aslanbek (Асланбек) ; Aslan efendisi

Asmart (Асмарт) ;

Asu (Асу) ;

Avtorhan (Авторхан) ;

Aydamir (Айдамир) ;

Ayndi (Айнди) ; Çeçen sülelerinden biri (andiy).

Ayub (Аюб) ; Kur’an’da adı geçen peygamberlerden.

Ayubhan (Аюбхан) ;

Badruddin (Бадруддин) ;

Bakar (Бакар) ;

Başir (Башир) ;

Batırbek (Батырбек) ;

Batir (Батир) ;

Bauddin (Бауддин) ;

Baysangur (Байсангур) ;

Bekbolat // Bekbulat (Бекболат // Бекбулат) ;

Bekbuzar (Бекбузар) ;

Bekhan (Бекхан) ;

Bekmurza // Bekmarza (Бекмурза // Бекмарза) ;

Beksolta // Beksultan (Бексолта // Бексултан) ;

Beslan // Bislan ( Беслан // Бислан ) ; Kafkasya’da bir kent

Bibolat // Bibulat (Биболат // Бибулат) ;

Bisolta // Bisultan (Бисолта // Бисултан) ;

Bolat // Bulat (Болат // Булат) ; Çelik

Borz (Борз) ; Kurt

Boysağar (БойсагIар) ;

Bula (Була) ; Güçlü (Bizon gibi)

Buvaysar (Бувайсар) ;

Cabrail (Джабраил) ; Peygamberlere vahiy getiren, dört büyük melekten biri.

Camal (Джамал) ; Güzellik

Camalay (Джамалай) ; Güzel gece.

Camaldi // Camaldin (Джамалди  // Джамалдин) ; Güvenin güzelliği

Cambek (Джамбек) ;

Cambulat // Cambolat (Джамбулат // Джамболат) ;

Camirza (Джамирза) ;

Covhar (Джовхар) ; İnci

Çaborz (Ча-борз) ; Ayı-Kurt

Dalhan (Далхан) ;

Daud (Дауд) ; Sevgi ifade eden akadaş.

Deni (Дени) ;

Denilbek (Денильбек) ;

Dokka (Докка) ;

Doku (Доку) ;

Dugurhan (Дугурхан) ;

Duqvaha (Дукхваха) ; Uzun Yaşam!

Durgali (Дургали) ; Kırlangıç

Edil (Эдил) ;

Edilbek (Эдилбек) ;

Elbek (Эльбек) ; Efendi

Elberd (Эльберд) ; Kaya

Elbrus (Эльбрус) ; Kafkasya’da bulunan bir dağ.

Eldar (Эльдар) ;

Elimbi (Элимби) ;

Elimhan (Элимхан) ;

Elmurza (Эльмурза) ;

Emin (Эмин) ; Hz. Muhammed (s.a.s) ve Cebrail’in adı.

Erishan (Эрисхан) ;

Gada (Гада) ;

Gayr (Гайр) ;

Gayrbek (Гайрбек) ;

Hacimurat (Хаджимурат) ;

Halid (Халид) ; Halid b.Velid: Ünlü sahabi. Allah’ın kılıcı olarak anıldı.

Hamid // Humid (Хамид // Хумид) ; Hamdolunmuş, övülmüş, bütün varlığın diliyle övülmüş Allah’ın kulu.

Hamza // Hamzat (Хамза // Хамзат) ; Heybetli, azametli demektir. Hz. Hamza: Hz. Peygamber’in amcası,

Hanpaşa (Ханраша) ;

Haron (Харон) ; Kur’an-ı Kerim’de bahsedilen peygamberlerdendir. Musa Peygamberin büyük kardeşi.

Hasan (Хьасан) ; Hasan b. Ali b. Ebi Talib: Ali (r.a.)’nin büyük oğlu. Peygamber Efendimizin torunu.

Hasanbek (Хьасанбек) ;

Hasbulat (Хасвулат) ; En iyi çelik

Hasmohmad // Hasmogomed (Хас-Мохмад // Хас-Магомед) ; bkz. Mokhammad

Hasu (Хасу) ; En iyi

Hasuça (Хасуча) ;

Hasurt (Хасурт) ;

Hatu (Хату) ;

Havaj (Хаваж) ;

Haydarbi (Хайдарби) ;

Hazarbek (Назарбек) ;

Hizir (Хьизир) ;

Hoza (Хьоза) ; Küçük kuş, serçe

Huseyn (Хусейн) ; Hz. Muhammed (s.a.s.)’in torunu, Hz. Ali’nin küçük oğlu.

İbragim // İbrahim (Ибрагим // ИбраьхIим) ; İnananların babası. Kur’an’da ismi geçen İbrahim peygamber.

İdris (Идрис) ; Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamber.

İlman (Ильман) ; Bilgin

İlyas (Ильяс) ; Yağmurlara hükmeden peygamber. Kur’an-ı Kerim’de 3 yerde adı geçen peygamberin ismidir.

İmran (Имран) ;

İrshan (Ирсхан) ;

İsa (Иса) ; Dört büyük kitaptan İncil’in kendisine gönderildiği peygamber.

İslam (Ислам) ; Teslimiyet, Hz. Muhammed (s.a.s.)’in  kurduğu son din.

İslambek (Исламбек) ;

İsmaal // İsmail (Исмаал // Исмаил) ; Hz. İsmail: Hz.İbrahim’in oğlu.

İsrapil (Исрапил) ;

Kahir // Kagir (КъахIир // Къагир) ;

Kazbek (Казбек) ; Kafkasya’da bulunan bir dağ.

Kerim // Keram (Керим  // Керам) ;

Kerimsolta // Kerimsultan (Керимсолта // Керимсултан) ;

Kunta (Кунта) ;

Küyra (Куьйра) ; Doğan

Leça // Leçi  (Леча // Лечи) ; Şahin

Loma // Lom-Ali (Лоьма // Лом-Али) ; Aslan

Maharbi (Махарби) ;

Mahmud (Махьмуд) ;

Makkal (Маккал) ; Kara kuş, çaylak

Malik (Малик) ; Sahip, efendi

Mansur (Мансур) ; Yardım olunmuş, Allah’ın yardımıyla galip, üstün gelmiş.

Mashud (Масхуд) ;

Mayra (Майра) ; Cesur, Yiğit, Mert

Mayrbek (Майрбек) ; bkz. Mayra

Mayrsolt (Майрсолт) ; bkz. Mayra

Mikail (Микаил) ; Dört büyük melekten rızıkların taksimine memur melek.

Mirza (Мирза) ;

Mohammad (Мохьаммад) ; Hz.Peygamber (s.a.s)’in isimlerindendir. Dedesi Abdülmuttalib tarafından konulmuştur.

Mohmad // Magomed (Мохьмад // Магомед) ; bkz. Mohammad

Movladi // Movlid (Мовлади // Мовлид) ; Doğmuş

Movsar (Мовсар) ; Galip gelen

Muharbek (Мухарбек) ;

Mumadi (Мумади) ; Muhmadi’den türemiştir. Muhammed’in bir değişiğidir. bkz. Mohammad

Murad (Мурад) ; İstenen, Dilenen

Murvan (Мурван) ;

Musa (Муса) ; Dört büyük kitaptan Tevrat’ın kendisine gönderildiği peygamber.

Muslim (Муслим) ; Müslüman

Najmuddin (Нажмуддин) ;

Nasuh (Насух) ;

Naurbi (Наурби) ;

Nej (Неж) ; Güçlü (Meşe gibi)

Nurali (Нурали) ;

Nurdi (Нурди) ; İman ışığı, Nur

Olhazar (Олхазар) ; Alıcı Kuş, Büyük kuş.

Omar // Umar (Омар // Умар) ; İslam Devleti’nin II. Halifesi Ömer b. Hattab. Dünya durdukça adaletinden dolayı ondan bahsedilecek, Cennetle müjdelenmiştir.

Ortsa (Орца) ; Koruyucu

Ovlur (Овлур) ;

Payzulla // Fayzul (Пайзулла // Файзул) ;

Ramzan // Ramazan (Рамзан // Рамазан) ; Hicri (kameri) ayların dokuzuncusu, oruç ayı.

Rasul (Расул) ;

Raşid // Raşed (Рашид // Рашед) ;

Rizvan (Ризван) ;

Ruman (Руман) ; Nar

Ruslan (Руслан) ; Arslan. Rus Kökenlidir.

Rustam (Рустам) ; Yiğit, Kahraman

Said (Саид) ; Efendi, Sahip

Saidahmad (Саидахмад) ;

Saidali (Саидали) ;

Saidalim (Саидалим) ;

Saidhasan (Саидхасан) ;

Saidmohmad // Saidmagomed (Саидмохьмад // Саидмагомед) ;

Saipudi (Саипуди) ; Din’in kılıcı

Salam (Салам) ;

Salambek (Саламбек) ;

Salavdi (Салавди) ;

Salih (Салих) ; İyi, Yararlı

Salman (Салман) ; Barış içinde

Saparbek (Сапарбек) ;

Sirajdi // Sirajdi (Сиражди // Сираждин) ;

Soib (Соиб) ;

Solsa (Солса) ; Destan Kahramanı.

Solta (Солта) ;

Soltamurad // Soltamurd (Солтамурад // Солтамурд) ;

Soslanbek (Сосланбек) ;

Sulim (Сулим) ;

Suliman (Сулиман) ; Hz. Süleyman: Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen peygamberden biri. Ulu’l-Azm peygamberlerdendir.

Sulimat (Сулимат) ;

Sulimbek (Сулимбек) ;

Sultan (Султан) ; Padişah, hükümdar.

Sultanbek (Султанбек) ;

Supyan (Супьян) ;

Surho (Сурхо) ; Savaşcı

Sutarbi (Сутарби) ;

Şahab (Шахаб) ;

Şamhan (Шамхан) ;

Şamil (Шамиль) ; Şümulü bulunan. Ünlü liderlerinden avar asıllı Dağıstan aslanı Şeyh Şamil.

Şamsuddi (Шамсудди) ; Dinin güneşi.

Şapa (Шара) ;

Şarani (Шарани) ;

Şerip (Шерип) ; Doğru olan

Şirvan // Şirvani (Ширван // Ширвани) ; Kafkasya’da bir kent.

Şukurbi (Шукурби) ;

Tamerlan (Тамерлан) ;

Tapa (Тапа) ;

Taşo (Ташо) ;

Temirbek (Темирбек) ;

Timirbulat (Тимурбулат) ;

Timirsolta (Тимирсолта) ;

Timur (Тимур) ;

Tovsolta (Товсолта) ;

Turpal (Турпал) ; Kahraman

Umalt (Умалт) ;

Usam (Усам) ;

Usman // Osman (Усман // Осман) ; Hz. Muhammed (s.a.s)’in damadı ve III. halife.

Uşurma (Ушурма) ;

Vaha (Ваха) ; Yaşam!

Vahita (Вахита) ; Yaşamasına izin verilen!

Valid (Валид) ;

Vezirhan (Везирхан) ;

Visa (Виса) ; Kalan!

Visangiri (Висангири) ;

Visiyta (Висийта) ; Kalmasına izin verilen!

Yahya (Яхья) ;

Yandar (Яндар) ;

Yandarbi (Яндарби) ;

Yaqub (Якуб) ; Hz. Yakup: Kurân’da adı geçen peygamberlerden, Hz. İbrahim’in torunudur.

Yunadi (Юнади) ;

Yunus (Юнус) ; Hz. Yunus: Kur’an-ı Kerim’de ismi geçen 25 peygamberden birisi.

Yusup (Юсуп) ; Hz. Yusuf: Hz. Ya’kub (a.s.)’un oğlu olan peygamber.

Zakir (Закир) ;

Zaur (Заур) ;

Zaurbek // Zoyrbek (Заурбек // Зойрбек) ;

Zayndi (Зайнди) ;

Zelim (Зелим­) ; 1. Kusuru, noksanı olmayan. 2. Temiz, samimi.

Zelimhan (Зелим­хан) ; bkz. Zelim

Ziyardi (Зийарди) ;

Ziyauddi (Зияудди) ;

Zovra (Зовра) ; Kuvvetli

Zubair (Зубаир) ;

WaYNaKH Online Tarafından Derlenmiştir.Bu yazı yoruma kapalıdır.