ÇEÇEN DİLİ

Kafkas dil grubu içerisinde Nakh bölümünde yer alır. Çeçen dilinde genellikle iki ağızdan bahsedilebilir. Biri düzlükte, biri dağlık bölgelerde konuşur. Çeçen yazı dili daha çok düzlükte konuşulan Çeçence ağızlarına dayanmaktadır. [Nakh Dil Grubu: 1. Çeçen (Nohçi) – 2. İnguş (Ğalğay) – 3. Tuş-Kist (Batsoy)]

Çeçen yazı dili son yıllarda gelişme göstermiş olup 49 harfden oluşan kiril alfabesi kullanılmaktadır. 17 MART 1992 yılında Çeçen Parlementosu tarafından kabul edilen Latin Kökenli alfabe ise süregelen savaşlar nedeniyle kullanılamamıştır.