ÇEÇEN MÜLTECİLER

Masallara konu olan karlı Kafkas dağlarında, bizlere anlatıldığı gibi güzel sonlara rastlanmıyor artık! Çünkü, yeni mutlu masallarda rol alacak insanlar, Rusların işgal ettikleri topraklarından çok uzaklarda, bir dramanın figüranları olmaya mahkum edildiler. Dekorsuz, sahnesiz, ışıksız bu dramı, seyircisiz oynuyorlar. Oysa bilet ücretleri, kimi zaman yıllar önce alıp bir köşede unuttuğunuz elbiseniz, kimi zaman sıcak bir aş, kimi zaman olanlardan bihaber çocukların yüzüne ufak tebessümler yerleştirecek küçük hediyeler, kimi zamansa bu oyunu tüm dünyaya duyurmaya çabalamaktan ibaret.

Bu çalışmanın hazırlanmasındaki esas gaye; uluslararası örgütlerin, devletlerin, sivil toplum kuruluşlarının, 21.yy insanlarının Çeçenya’daki insanlık dışı gelişmeler karşısında sergilediği duyarsızlığa tepki göstermek ve bu insanlık dışı durumun en büyük sonuçlarından birisini teşkil eden Çeçen mülteci probleminin çözümüne aktif olarak katkıda bulunmanın arzulanmış olmasıdır.

Çalışmanın hazırlanmasında işbirliğini esirgemeyen Avrupa Parlamentosu Milletvekili Bart Staes’ in özel temsilcisi ve Belçika Çeçen Derneği Başkanı Tina Ismailova’ yı rahmetle anıyor, çalışmanın her aşamasında verdiği destek nedeniyle bağımsız gazeteci ve Fin-Rus Vatandaşları Forumu Genel Sekreteri Mikael Storsjö’ ye şükranlarımızı sunuyoruz.

Çalışmanın bu büyük insanlık trajedisinin çözümünde ufacıkta olsa bir etkisinin olması dileğiyle.

Waynakh Online

» Mülteci Kimdir? Mülteci Kavramının Benzer Kavramlardan Farkları Nelerdir?

» Mülteciliğin Koşulları

» Mültecilerin Hakları ve Korunması

» Mülteci Hukuku’ nun Tarihsel Gelişimi

» Çeçenler ve Çeçenya

» Çeçenler Mülteci midir?

» Türkiye’ deki Çeçen Mülteciler

» Avrupa’ daki Çeçen Mülteciler

» Diğer Bölgelerdeki Çeçen Mülteciler

» Çeçen Mülteci Sorununun Çözümü İçin Öneriler