Chechen Presidents

» Dzhokhar Musayevich Dudaev (1991 – 1996)
» Zelimkhan Abdumuslimovich Yandarbiyev (1996 – 1997)
» Aslan Aliyevich Maskhadov (1997 – 2005)
» Abdul Khalim Salamovich Sadullayev (2005 – 2006)
» Dokka Khamadovich Umarov (2006 – 6 November 2007)