Bibliothèque

Des informations sur les livres qui sont liés à la Tchétchénie et les Tchétchènes

Culture Tchétchène

Des articles, des matériaux et plus sur la culture tchétchène

Documentation

Vous pouvez trouver ici des anciens articles, des présentations, des conférences et des discours relatifs à la Tchétchénie

Paroles de chansons

Vous pouvez lire les paroles des chansons les plus célèbres, écouter et les télécharger

Poèmes

Vous pouvez trouver ici des poèmes qui sont écrites sur les Tchétchènes et aussi les poèmes par les poètes tchétchènes très bien connus

Home » Langue tchétchène

Cours de langue tchétchène: Rencontre – Dialogue

Ajouté par on Sunday, 28 October 2012.    10,259 views Un Commentaire
Cours de langue tchétchène: Rencontre – Dialogue

Sixième leçon est “Rencontre – Dialogue”.

Rencontre

Selita : Comment tu vas mon ami? Maršalla du šüga, dottaghiy? Маршалла ду шуьга, доттаг1ий!

Je m’appelle Selita. San ċe Selita yu. Сан ц1е Селита ю.

Je suis commentateur. So diktor yu. Со диктор ю.

Comment tu t’appelles? Xhan ċe hun yu? Хьан ц1е х1ун ю?

Uveys : Comment tu vas mon ami? Maršalla du šüga, dottaghiy? Маршалла ду шуьга, доттаг1ий!

Je m’appelle Uveys San ċe Uveys yu. Сан ц1е Увейс ю.

Je suis étudiant. So dešarxo vu. Со дешархо ву.

Selita : Enchanté Uveys. Uveys, so çhogha yokqaye xho sayna vevzina. Увейс, со ч1ог1а йоккхайе хьо сайна вевзина

Où étudies-tu? Xho miçaxh döšuš vu? Хьо мичахь доьшуш ву?

Uveys : Je suis étudiant à Grozny à l’école acteur tchétchène dont le nom est Terek. So döšuš vu Groznexh “Terek” ċe yolçu Noxçiyn akteriyn školexh. Со доьшуш ву грознехь “Терек” ц1е йолчу нохчийн актерийн школехь.

Selita : Que tu faisais avant d’aller à l’école Terek? Xho hun deš vara “Terek” školexh deša vaxale. Хьо х1ун деш вара “Терек” школехь деша вахале?

Uveys : J’ai étudié dans une école de Grozny. So Groznerçu školexh döšuš vara. Со Грознерчу школехь доьшуш вара.

Selita : Qu’est ce que tu feras quand tu auras votre diplôme de l’école Terek? Školexh “Terek” çeq’yäkqinçul thäxha mila xir vu xho? Школехь “Терек” чекхъяьккхинчул т1аьхьа мила хир ву хьо?

Uveys : Je vais être un acteur. So akter xir vu. Со актер хир ву.

Selita : occupation intéressante! İ samuqhane govzalla yu! И самукъане говзалла ю!

Uveys : Dis moi où tu travailles Selita? Axh miçaxh dešna, Selita? Ахь мичахь дешна, Селита?

Selita : J’ai obtenu mon diplôme de la faculté de linguistique de l’Université d’Etat de Tchétchénie. Asa çeq’yäkqina Noxçiyn Paçxhalqan Universitetan filologiçeski fakul’tet. Аса чекхъяьккхина Нохчийн Пачхьалкхан Университетан филологически факультет.

Uveys :  Tu es un commentateur. Est-ce que tu aimes ton profession? Xho diktor yu. Xhuna xazaxetiy xhayn govzalla? Хьо диктор ю. Хьуна хазахетий хьайн говзалла?

Selita : Oui, j’aime bien beaucoup! Hä, çhogha xaza xeta! Х1аъ, ч1ог1а хаза хета!

Est-ce que tu es marié? Xho zuda yaliyna vuy? Хьо зуда ялийна вуй?

Uveys : Non, je ne suis pas marie. Est-ce que tu es marié Selita? Han-ha, so zuda yaliyna vac. Xho marexh yui, Selita? Х1ан-х1а, со зуда ялийна вац. Хьо марехь юй, Селита?

Selita : Oui, je suis marié. J’ai une fille. Hä, so marexh yu. Yoj yu san. Х1аъ, со марехь ю. Йо1 ю сан.

Uveys : Quelle est  nom de ta fille? Hun yu cünan ċe? Х1ун ю цуьнан ц1е?

Selita : Elle s’appelle Maryam. Elle est etudianté à la première classe. Cünan ċe Maryam yu. İza xhalxarçu klassexh döšuš yu. Цуьнан ц1е марьям ю. Иза хьалхарчу классехь доьшуш ю.

Uveys, tu as beaucoup d’amis? Qui sont tes amis? Uveys, xhan duqa buy dottaghiy? Mülš bu üš? Увейс, хьан дукха буй доттаг1ий? Муьлш бу уьш?

Uveys : J’ai des amis de l’école. Beaucoup d’entre eux vivent aujourd’hui à Grozny. Školexh cxhana dešnarš a bu. Carex duqax berš Groznexh bexaš bu. Школехь цхьана дешнарш а бу. Царех дукхах берш Грознехь бехаш бу.

Selita : Tu as des amis au village? Tqha yürtaxh buy xhan dottaghiy? Ткъа юьртахь буй хьан доттаг1ий?

Uveys : Habituellement, les étudiants qui étudient avec moi. Üš körtaçu deqhexh, söca döšuš bolu dešarxoy bu. Уьш коьртачу декъехь, соьца доьшуш болу дешархой бу.

Selita : Quel est le nom de ton meilleur ami? Qui est-il / elle? Ċe yakqal xhayn uggare a yuxxerçu dottaghçün. Mila vu iza? Ц1е яккхал хьайн уггаре а юххерчу доттаг1чуьн. мила ву иза?

Uveys : Il est mon ami depuis mon enfance. Son nom est musulman, un étudiant. İza san beraxhlera dottagh vu. Cünan ċ muslim yu, dešarxo vu iza. Иза сан берахьлера доттаг1 ву. Цуьнан ц1е муслим ю, дешархо ву иза.

Selita : Où vit-il? Miçaxh vexaš vu iza? Мичахь вехаш ву иза?

Uveys : Loin de là, en Amérique. Nous avons communiquent via e-mail. Genarçu Amerikexh vexaš vu iza. Txoyšinan üyr elektronni poçtaxula yu. Генарчу америкехь вехаш ву иза. Тхойшинан уьйр электронни почтехула ю.

Qui sont tes amis, Selita? Selita, xhan dottaghiy mülš bu? Селита, хьан доттаг1ий муьлш бу?

Selita : Il ya philologues turcs et tchétchènes, des historiens, des écrivains et des gens formidables, y compris mes amis. San dottaghašna yukqhexhbu Turkoyn a, Noxçiyn a filologaš, istorikaš, yazdarxoy a, qin dolu dika adamaš a. Сан доттаг1ашна юккьехьбу Туркойн а, Нохчийн а филологаш, историкаш, яздархой а, кхин долу дика адамаш а.

Uveys : Est-ce que tu parles avec eux très souvent? Six-sixa gar xüliy šun? Сих-сиха гар хуьлий шун?

Selita : Non, je suis très occupé et prendre soin de ma famille. Mais souvent je parle avec eux par téléphone. Han-ha, ca xülu. San duqa bolx bu, dözalexh a du xhaštaš. Amma, oxa six-sixa vovšaška telefon tuxu. Х1ан-х1а, ца хуьлу. Сан дукха болх бу, доьзалехь а ду хьашташ. Амма, оха сих-сиха вовшашка телефон туху.

Parles-moi de ton maison. Xhayn ċiynax laciy diycaxh. Хьайн ц1ийнах лаций дийцахь.

Uveys : Je vis dans un immeuble de 17 étages. Il a cinq entrées. Il ya deux ascenseurs chacun d’entrées. San ċa vurhittaza thekheldina du. Cünan pxi podjezd yu. Horanna çoxh ši lift yu. Сан ц1а вуьрх1иттаза т1ек1елдина ду.цуьнан пхи подъезд ю. Х1оранна чохь ши лифт ю.

Selita : Quel étage habites-tu? Xho mülxaçu etazh thexh jaš vu? Хьо муьлхачу этаж т1ехь 1аш ву?

Uveys : J’habite dans le dixième étage. Il ya quatre appartement dans notre sol. Je sais tous mes voisins. J’ai de bonnes relations et d’aider les uns aux autres. So üttalghaçu etazh thexh jaš vu. Txan etazh thexh yij kvartira yu. Suna sayn masso a lulaxoy bevza. Txo bertaxh dexa, vovšašnа gho a do. Со уьтталг1ачу этаж т1ехь 1аш ву. Тхан этаж т1ехь йиъ квартира ю.суна сайн массо а лулахой бевза. Тхо бертахь деха, вовшашна г1о а до.

Selita : Quelle est ton point de vue de ton fenêtre? Šun korexula gušderg hun surt du? Шун корехула гушдерг х1ун сурт ду?

Uveys : Je vois de nouveaux bâtiments, un pont sur le fleuve, des magasins et des cafés. Les lumières de panneaux d’affichage est vu dans les soirées. Suna kerla ċenoš, xin thexula dolu thay, tükanaš, kafe go. Süyranna iza derrige a qhagado reklamin serlonaš. Суна керла ц1енош,хин т1ехула долу т1ай, туьканаш, кафе го.суьйранна иза дерриге а къагадо рекламин серлонаш.

Selita : Ma maison est dans la banlieue. Il ya un parc autour de celui-ci. Habituellement je me promène avec ma famille au parc. San ċa ghalin yisstexh du. Txayn dözalca six sixa parkexula lela txo. Сан ц1а г1алин йисстехь ду. Тхайн доьзалца сих сиха паркехула лела тхо.

PHRASES AUXILIAIRES
Ma famille vit à Grozny. San dözal Groznexh jaš bu. Сан доьзал грознехь 1аш бу.
Mon oncle vit dans le village. San devaša yürtaxh jaš vu Сан деваша юьртахь 1аш  ву.
Mes proches habitent dans une autre ville. San gergara nax qeçu ghalaxh jaš bu. Сан гергара нах кхечу г1алахь 1аш бу.
Ma soeur vit en banlieue. San yiša ghalin yuxxaxh jaš yu. Сан йиша г1алин юххехь  1аш ю.
Il n’y a pas immeubles à plusieurs étages dans notre rue. Uramexh dac thekheldina ċenoš yu. Урамехь дац т1ек1елдина ц1енош ю.
Mon appartement est au deuxième étage. San kvartira šozlaghçu etazh thexh txan. Сан квартира шозлаг1чу  этаж т1ехь тхан.
Il ya deux portes dans le bâtiment. Ċenoçoxh ši podjezd yu. Ц1еночохь ши подъезд ю.
Bonjour (au singulier) Jüyre dika xülda xhan! 1уьйре дика хуьлда хьан!
Bonnes journées (au singulier) De dika xülda xhan! Де дика хуьлда хьан!
Bonsoir (au singulier) Süyre dika xülda xhan! Суьйре дика хуьлда хьан! 
Bonnes nuits (au singulier) Büysa deqhala xülda xhan! Буьйса декъала хуьлда хьан! 
Bonjour (pluriel) Jüyre dika xülda šun! 1уьйре дика хуьлда шун!
Bonnes journées (pluriel) De dika xülda šun! Де дика хуьлда шун!
Bonsoir  (pluriel) Süyre dika xülda šun! Суьйре дика хуьлда шун!
Bonnes nuits (pluriel) Büysa deqhala xülda šun! Буьйса декъала хуьлда шун!
Salut (au singulier) Maršalla du xhöga! Маршалла ду хьоьга!
Salut (pluriel) Maršalla du šüga! Маршалла ду шуьга!
Où habites tu? Xho miçaxh vexaš vu (yu)? Хьо мичахь вехаш ву (ю)?
Où étudies tu? Xho miçaxh döšuš vu (yu)? Хьо мичахь доьшуш ву (ю)?
Où travailles tu? Xho miçaxh bolx beš vu (yu)? Хьо мичахь болх беш ву (ю)?
AMITIÉ
Amitié Dottaghalla Доттаг1алла
Amie Dottagh Доттаг1
Je suis ton ami. (homme) So xhan dottagh vu Со хьан доттаг1 ву
Je suis ton amie. (femme) So xhan dottagh yu Со хьан доттаг1  ю
Tu es mon ami. (homme) Xho xhan dottagh vu Хьо сан доттаг1 ву
Tu es mon amie. (femme) Xho xhan dottagh yu Хьо сан доттаг1 ю
Il est mon ami. İza txan dottagh vu Иза  тхан доттаг1 ву
Elle est mon amie. İza txan dottagh yu Иза  тхан доттаг1 ю
Nous sommes ton amis. Txo šun dottaghiy du Тхо шун доттагий ду
Nous sommes ton amis. Vay cünan dottaghiy du Вай церан доттагий ду
Tu es son ami(e). Šu cünan dottaghiy du Шу цуьнан доттагий ду
Ils/Elles sont nos ami(e)s. Üš txan dottaghiy bu Уьш тхан доттагий бу
MOTS
Je So Со
Tu Xho Хьо
Il/Elle İza Иза
Nous (ne pas inclut toi-même) Txo Тхо
Nous (inclut toi-même) Vay Вай
Vous Šu Шу
Ils/Elles Üš Уьш
Famille Dözal Доьзал
Père Dada Дада
Mère Nana Нана
Mari Mayra Майра
Femme Zuda Зуда
Enfants Beraš Бераш
Fils Khant К1ант
Fille Yoj Йо1
Frère Vaša Ваша
Sœur Yiša Йиша
Cousin Šiça Шича
petit fils Khentan khant К1ентан к1ант
petite fille Khentan yoj К1ентан йо1
Beau-père (le père de la femme) Marda Марда
Belle-mère (le père de la femme) Marnana Марнана
Beau-père (le père de l’homme) Stunda Стунда
Belle-mère (la mère de l’homme) Stunnana Стуннана
Beau fils Nuc Нуц
Belle-fille Nus Нус
Mon San Сан
Ton Xhan Хьан
Notre Txan Тхан
Votre Šun Шун
Son/Sa Cünan Цуьнан
Leur Ceran Церан
Mot Düne, Latta Дуьне, латта
Ville Ghala Г1ала
Village Yurt Юрт
Capital Stolica Столица
Rue Uram Урам
Place de Mayda Майда
Pont Thay Т1ай
Bâtiment de plusieurs étages Duqazza thekheldina ċeno Дукхазза  т1ек1елдина  ц1ено
Entrée Çughoyla Чуг1ойла
Ascenseur Lift Лифт

 

© WaYNaKH Online

Views: 11532

Un Commentaire »

 • MOURAD DEROUICHE a dit:

  Dekhal yohil

  Suna khaza khiet har website

  J’aime beaucoup votre site,

  Merci pour votre aide dans mon apprentissage du tchétchène qui est une langue magnifique.

  Barkalla

Laissez votre réponse!

Add your comment below, or trackback from your own site. You can also subscribe to these comments via RSS.

Soyez gentil. Gardez-le propre. Restez sur le sujet. Pas de spam.

You can use these tags:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

This is a Gravatar-enabled weblog. To get your own globally-recognized-avatar, please register at Gravatar.