Arşiv Belgeleri

Tozlanmış raflardaki Arşiv Belgeleri…

Çeçen Kültürü

Çeçen Dili ve Folkloru, Halk Dansları, Efsaneler, Öykü ve Masallar ile çeşitli kültürel bilgiler…

Çeviriler – Makaleler

Çeşitli Çeviri ve Makaleler…

Röportajlar

Ekibimizce Yapılmış Çeşitli Röportajlar…

Şarkı Sözleri

Sevdiğiniz Çeçence şarkıların sözlerine buradan ulaşabilir, dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ana Sayfa » Haberler

İçişleri Bakanlığı’nın Çeçen Mülteciler Hakkındaki Kararı

Bu yazı 25 Eylül 2012 Salı  tarihinde yazıldı. Şimdiye kadar 4.300 defa okundu.. Yorum Yok
İçişleri Bakanlığı’nın Çeçen Mülteciler Hakkındaki Kararı

Daha önce İstanbul‘daki ve Yalova‘daki gayri resmi Çeçen mülteci kamplarının kapatıldığını, buralarda ikamet eden ailelerin de Kocaeli ve Yalova’da yeniden ikamete tabi tutulduklarını duyurmuştuk. Elimize ulaşan resmi bir belgede Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı’nın konuyla ilgili kararı ve kararın detayları görülüyor.

Çeçen Cumhuriyeti İçkerya Hükümeti Fahri Konsolosluğu’nun uzun yıllar boyunca Türkiye’de ikamet eden Çeçen sığınmacılarla ilgili olarak yürüttüğü çalışmaların bir neticesi olarak, 2010 yılının ilk döneminde Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişleri tarafından Türkiye’de ikamet eden Çeçen sığınmacıların durumunun ve konuya ilişkin çözüm önerilerinin yer aldığı detaylı bir rapor hazırlanıldı ve akabinde de İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı’na sunuldu. Bu rapora istinaden çalışmalarını tamamlayan İçişleri Bakanlığı, Çeçen sığınmacıların durumuna ilişkin “GİZLİ” bir emir yayınladı. Bu emir ile İstanbul ve Yalova’daki gayri resmi Çeçen mülteci kamplarında ikamet eden Çeçen sığınmacılar Kocaeli ve Yalova’da yeniden yerleştirildiler.

Söz konusu kararın uygulama geçirilmesinden sonra kimi şahısların ve kuruluşların bunu kendi azim ve çabalarıymış gibi gösterme yarışına girmeleri de dikkat çekmesi gereken bir husus. Ancak önemli olan bundan sonraki sürecin dikkatlice takip edilebilmesi ve verilen sözlerin yerine getirilmesinin sağlanması, zira şu aşamada bir grup Çeçen sığınmacı açısından elde edilen tek kazanım “insani” konutlarda ikamet etmeye ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaya başlamaları oldu.

İşte o resmi belgenin içeriği:

GİZLİ

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

17 Mayıs 2012

Sayı: XXX-XXXX-XXXX
Konu: Çeçen Uyruklu Yabancılar

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
DOĞU AVRUPA GENEL MÜDÜR YARDIMCILIĞINA

Çeçenya’dan kaçarak ülkemize gelen, İstanbul Kadıköy ilçesi Fenerbahçe Devlet Demiryolları Misafirhanesi’nde, Ümraniye Halil-ür Rahman Camii altı müştemilatında, Beykoz Tokatköy’de ve Yalova ili TİGEM konutlarında 1999 yılından günümüze kadar zorunlu sebeplerden dolayı toplu olarak yaşayan Çeçen asıllı yabancıların bundan sonra bireysel yaşama geçişleri için çalışmalar başlatılmıştır.

Çeçen asıllı yabancıların toplu yaşam şartlarından bireysel yaşama geçişlerinin sağlanması ile ilgili olarak aşağıda belirtilen kararların uygulamaya geçirilmesi Bakanlığımızın koordinesinde, ilgili kurum ve kuruluşlar ile Valilikler tarafından sağlanacaktır.

Bu çerçevede:

1. İstanbul ili Fenerbahçe, Ümraniye ve Beykoz’da bulunan yerleşkelerdeki 100 civarında ailenin tamamı Kocaeli iline nakledilecek, Yalova ilindeki TİGEM konutlarında yaşayan 60 civarında aile ise Yalova ilinde müstakil konutlarda iskan edilecektir.

2. Nakledilmeden önce İstanbul ve Yalova’da Çeçen asıllı yabancılarla ilgili bilgiler, il Emniyet Müdürlükleri ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından güncellenip detaylı aile profilleri çıkarılacaktır. İlgili Valilikler tarafından gerekli çalışmalar bu bilgilere göre yapılacaktır.

3. Nakledilen illerde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığı ile bu yabancılara bir defaya mahsus eşya edindirme ve nakliye yardımı, bir (1) yıl süre ile her aileye asgari ücret seviyesinde nakdi yardım ve kira yardımı yapılması yönünde prensip kararı alınmıştır.

Bu kapsamda nakillerin yapılacağı illerde evlerin kiralama işlemleri, ihtiyaç duyulan eşyaların temini ile ilgili çalışmalar illerin ilgili Vali Yardımcısı’nın koordinesinde SYDV ile birlikte yürütülecek ve kira bedelleri ev sahiplerine SYDV tarafından ödenecektir.

Aylık nakdi yardım aile bazında verilecek ve aile bireylerinden herhangi birisinin işe girmesi ve ücret tahakkuk etmesine müteakip ay kesilecektir. Kişilerin işe girip geçici sağlık sigortasına (GSS) dahil olmalarına kadar sağlık giderleri SYDV tarafından karşılanacaktır.

Nakliye giderleri, nakillerin yapıldığı illerdeki kira bedelleri, nakdi yardım ve eşya yardımları için ihtiyaç duyulacak bütçe, Kocaeli ve Yalova valiliklerince tespit edilerek 21 Mayıs 2012 tarihine kadar Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Bu aşamadan sonra yerleştirmeler en geç 9 Haziran 2012’den itibaren başlatılacak ve Haziran ayı sonuna kadar tamamlanacaktır. Nakillerin ardından boşaltılan yerleşkeler asıl mülk sahipleri tarafından teslim alınacak ve bundan böyle buralarda ya da başka alanlarda benzer şekilde kontrolsüz olarak toplu yaşam alanları oluşturulmasına müsaade edilmeyecektir.

4. Yapılan çalışmanın temel amacı, bu yabancıların mümkün olduğunca kısa sürede sosyal hayata uyumunun sağlanması, her aileden en az bir kişinin çalışmasının temin edilmesi ve topluma faydalı hale getirilerek üretken duruma geçişlerini sağlamaktır. Bu bakımdan mesleği olanların mesleklerini yapabilmeleri sağlanacak, meslekleri olmayanlara meslek kazandırılması için gerekli çalışmalar başlatılacak, ancak aileden hiç kimse çalışamayacak durumda ise sosyal destek devam ettirilecektir.

5. Yalova’da yerleştirilen veya Kocaeli iline nakledilen Çeçen asıllı yabancıların ikamet izinleri yenilenecek, pasaportuna ve giriş şekline bakılmaksızın cezasız ve harçsız olarak bir yıl süreli ikamet izni verilecektir. Emniyet makamlarınca ikamet tezkeresi düzenlenirken kimlik belgelerine esas olmak üzere parmak izleri alınacaktır. Haklarında tahdit ve arama kaydı bulunanlar ile sakıncalı kişilerden olduğu değerlendirilenler için Bakanlık görüşü talep edilecektir.

6. Bakanlığımızın “Çeçen asıllı yabancılara ikamet izni verilmesini öngören” talimatlarına göre, Ankara, İstanbul, Kayseri, Kahramanmaraş, Tekirdağ illerinde ikamet izni ile kalan ve kendi maddi imkanları ile hayatlarını devam ettiren diğer Çeçenlerin ikamet izinlerinin temdidi, ikamet izni olmayanlara ikamet izni verilmesi ve çalışma izinlerinin kolaylaştırılması hususlarında Yalova ve Kocaeli illerine yerleştirilen Çeçenlerin iskanından sonra düzenleme yapılacaktır.

7. Yalova’da yerleştirilen ve Kocaeli iline nakledilen Çeçenlerle, İstanbul’da ve diğer illerde bulunan serbest ikamete tabi Çeçen asıllı yabancılara çalışma izni verilmesi için 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nin 13.maddesi son fıkrası çerçevesinde gerekli işlemler başlatılacak, oluşturulan listeler Bakanlığımızca bilahare Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na iletilecektir.

8. Çeçen asıllı yabancıların vatandaşlık işlemlerine 2012 yılı sonu itibariyle başlanacak olup, bu konuda çalışmalar Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğünce yürütülecektir.

9. Sakarya ve Düzce illerine ihtiyaç halinde yerleştirme yapılacağından bu Valiliklerimiz kendi hazırlıklarını yukarıda belirtilen hususlara göre tamamlayacaklardır.

10. Çalışmaların iller ve diğer kuruluşlar arasındaki koordinasyonu Bakanlığımız Müsteşar Yardımcısı XXXXX XXXXXXXX tarafından sağlanacaktır. Valilikler, yapılan çalışmalarla ilgili olarak her ayın ilk mesai günü Bakanlığımıza (Emniyet Genel Müdürlüğü – Yabancılar Hudut İltica Dairesi Başkanlığı) düzenli olarak rapor gönderecektir.

11. İstanbul, Yalova ve Kocaeli illerinde görevlendirilen Vali Yardımcıları nakiller, ailelerin yerleştirilmeleri, sosyal hayata entegrasyonları, güvenlikleri, eğitimleri, meslek kazandırılması ve işe yerleştirilmeleri başta olmak üzere konuyla ilgili çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edeceklerdir. Koordinatör Vali Yardımcılarının isimleri ve iletişim bilgileri aşağıdadır:

İstanbul – Sorumlu Vali Yardımcısı: XXXXX XXXX
Yalova – Sorumlu Vali Yardımcısı: XXXXX XXXX
Kocaeli – Sorumlu Vali Yardımcısı: XXXXX XXXX
Düzce – Sorumlu Vali Yardımcısı: XXXXX XXXX
Sakarya – Sorumlu Vali Yardımcısı: XXXXX XXXX

İMZA

İdris Naim Şahin
İçişleri Bakanı

DAĞITIM

Gereği:
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına (Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
İstanbul, Yalova, Kocaeli, Düzce ve Sakarya Valiliklerine

Bilgi:
Başbakanlığa (Özel Kalem Müdürlüğü)
Dışişleri Bakanlığına (Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcılığı)
MİT Müsteşarlığına
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığına
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne
Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş, Tekirdağ Valiliklerine
Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğüne

GİZLİ

©Waynakh Online

YASAL UYARI
Sitede yer alan materyallerin tüm hakları Waynakh Online’a aittir. Bu materyaller (haberden/makaleden/tercüme eserden sadece alıntı yapılsa dahi) ancak kaynak gösterilerek ve aktif link verilerek kullanılabilir.Bir yanıt bırakın!

Aşağıya bir yorum ekleyin veya kendi sitenizden trackback yapın. İsterseniz RSS ile de yorumları takip edebilirsiniz.

Yorum yazmadan önce lütfen kuralları okuyunuz...

500 karakter kaldı.

Yorum yaparken kullanabileceğiniz etiketler:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bu sitede Gravatar kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve üyelik için Gravatar sitesini ziyaret ediniz.