Arşiv Belgeleri

Tozlanmış raflardaki Arşiv Belgeleri…

Çeçen Kültürü

Çeçen Dili ve Folkloru, Halk Dansları, Efsaneler, Öykü ve Masallar ile çeşitli kültürel bilgiler…

Çeviriler – Makaleler

Çeşitli Çeviri ve Makaleler…

Röportajlar

Ekibimizce Yapılmış Çeşitli Röportajlar…

Şarkı Sözleri

Sevdiğiniz Çeçence şarkıların sözlerine buradan ulaşabilir, dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ana Sayfa » Arşiv Belgeleri

TBMM Konya Milletvekili Remzi Çetin’in Çeçenya Üzerine Sözleri (2001)

Bu yazı 19 Kasım 2012 Pazartesi  tarihinde yazıldı. Şimdiye kadar 3.222 defa okundu.. Yorum Yok
TBMM Konya Milletvekili Remzi Çetin’in Çeçenya Üzerine Sözleri (2001)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.Dönem’de (18 Nisan 1999 – 14 Kasım 2002) görev yapmış Adalet ve Kalkına Partisi Konya Milletvekili Remzi Çetin’in dış politika gündemiyle ilgili söz aldığı konuşmada Çeçenya hakkında yaptığı değerlendirme.

BAŞKAN – Adalet ve Kalkınma Partisi Grubu adına, Konya Milletvekili Sayın Remzi Çetin. Buyurun Sayın Çetin. (AKP sıralarından alkışlar)

AKP GRUBU ADINA REMZİ ÇETİN (Konya) – Muhterem Başkan, muhterem milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.

Değerli arkadaşlarım, büyük devlet olmanın şartlarını yerine getirmenin sadece lafla olmadığı muhakkaktır. Dolayısıyla, Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı gerek dahilî gerekse harici problemleri bu çerçevede değerlendirme mecburiyeti vardır.

Değerli arkadaşlarım, Türkiyemizin sahip olduğu coğrafya, kültür ve diğer pek çok özellikler, gerçekten, bir büyük devlet siyaseti izlemesini gerektiriyor. Bugün, gerek dünyada meydana gelen olaylara bize yakışır şekilde müdahale edemememiz gerekse ülkemizin içinde maruz kaldığımız şartları, hepimizin ciddî şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.

Bugün, gerçekten, Afganistan’da karşı karşıya kalınan manzara, insanlığın karşı karşıya kaldığı manzara, fevkalade üzüntü vericidir; çünkü, Afganistan, bizim açımızdan, tarihî bağları olan, kültürel bağları olan bir ülkedir. Yönetimin çeşitli haksızlıkları ve yanlışlıklarına karşı, orada yaşayan 26 milyon insanın bugün karşı karşıya kaldığı bu yanlışlığın yapılmaması gerekir. Bizim buna mutlaka müdahil olmamız lazım. Dünyanın herhangi bir yerindeki bu yanlışlığı durdurabilecek eğer ikinci, üçüncü bir güç yoksa, dünyada gerçekten her türlü adaletsizlik olabilmektedir. O bakımdan, Afganistan, Filistin, Çeçenistan’da cereyan eden insanlık faciaları, kesinlikle, ülkemizin müdahalesiyle ancak engellenebilir.

Bugün Amerika Birleşik Devletleri, dünya efkârıumumiyesini ikna edememiştir. Bu, Amerika’da meydana gelen olaylarla ilgili çok çeşitli yorumlar yapılmaktadır. Mesela, 2004 yılında Demokrat Parti adına başkan adayı olacağı söylenilen Lyndon La Rouche bile, “bu, Amerika içerisinde hazırlanan bir organizasyondur; bu çaplı bir olayın Amerika dışından yapılması mümkün değildir” demesine rağmen, Amerika, belki, kendi kamuoyunu ikna edebilmek için böyle bir harekete girişmiş, Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeyi de kendi maksatlarına alet eder bir duruma gelmiştir. Halbuki, Türkiye, bir yönüyle Asya’yı bir yönüyle Avrupa’yı birbirine bağlayan, bütün medeniyetlerin bir kavşak noktası durumundadır. Dolayısıyla, bu tip olaylar karşısında, gerçekten, dikkatli bir siyaset izleme mecburiyetimiz vardır; çünkü, tarihimize baktığımız zaman, gerek büyük Osmanlı İmparatorluğunun gerek Selçukluların ve gerekse, şimdi, genç Türkiye Cumhuriyetimizin, bu tarihî misyonu, yer yer güzel bir şekilde ifa ettiğini ve insanlığın da, bizim bu görevleri yerine getirmemiz halinde çok rahat ettiğini görüyoruz. Şimdi, Türkiye’nin bu misyonunu yeteri kadar ifa edememesinden mütevellit, dünyada, ciddî kusurlar ve mahzurlar meydana gelmektedir. O bakımdan, Türkiye merkezli oluşumların önemi, bir kat daha kendisini göstermektedir.

Çeçenistan’da çok ciddî bir insanlık faciası cereyan ediyor. Çeçenler o toprakların öz evlatlarıdır. Çeçenler kendi toprakları için mücadele ediyorlar, kesinlikle terörist değildirler. Dolayısıyla, Rusya’nın siyasetinin mutlaka karşısına dikilinmesi lazım, Rusya’nın, Çeçen kardeşlerimize karşı yapmış olduğu bu yanlışlığın mutlaka durdurulması lazım. Dolayısıyla, dünyanın neresinde buna benzer yanlışlıklar varsa buna müdahale edebilecek, bunu durdurabilecek bir güce ihtiyaç vardır, onun da Türkiye olacağını düşünüyoruz. Türkiye’nin, bu gelişmelere göre kendisini ayarlaması lazım geldiğini ifade etmeye çalışıyoruz.

Dolayısıyla, ülkemizin, gerek içerideki problemlerinin gerekse dışarıdaki problemlerinin istediğimiz ölçülerde çözülebilmesinin, ancak, hepimizin elbirliğiyle mümkün olacağını ifade ediyor, bu vesileyle hepinizi tekrar saygıyla selamlıyorum. (AKP sıralarından alkışlar)

TBMM Tutanak Dergisi- 17.10.2001 – Birleşim:8 – Cilt:72 – Sayfa: 53-54-55-56-57

Not.Fazilet Partisi’nin Haziran 2001’de kapatılmasından sonra partinin bir grup milletvekili Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül öncülüğünde kurulan Adalet ve Kalkınma Partisi’ne geçmişti. Konuşma yapıldığı sırada Adalet ve Kalkınma Partisi henüz iktidarda değildi.

©Waynakh Online

YASAL UYARI
Sitede yer alan materyallerin tüm hakları Waynakh Online’a aittir. Bu materyaller (haberden/makaleden/tercüme eserden sadece alıntı yapılsa dahi) ancak kaynak gösterilerek ve aktif link verilerek kullanılabilir.Bir yanıt bırakın!

Aşağıya bir yorum ekleyin veya kendi sitenizden trackback yapın. İsterseniz RSS ile de yorumları takip edebilirsiniz.

Yorum yazmadan önce lütfen kuralları okuyunuz...

500 karakter kaldı.

Yorum yaparken kullanabileceğiniz etiketler:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bu sitede Gravatar kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve üyelik için Gravatar sitesini ziyaret ediniz.