Ezan ve Kamet

EZAN

Allahü Ekber, Allahü Ekber
Allahü Ekber, Allahü Ekber
Eşhedü enla ilahe illallah
Eşhedü enla ilahe illallah
Eşhedü enne Muhammeder-resülullah
Eşhedü enne Muhammeder-resülullah
Hayye alas-salâh, hayya alas-salâh
Hayye alal-felâh, hayya alal-felâh
Allahü Ekber, Allahü Ekber
Lâ ilahe illallah.

Sabah namazında ezan okunurken “Hayye alal-felâh” tan sonra iki defa ‘Esselatü hayrun- minennevm’ eklenir.

Ezanı duyanın yapması gereken şeyler:

1. Ezanı dinlemek.
2. Ezanı tekrarlamak, kelimei şehadette sesi yükseltmek.
3. Kelimei şahadetin tamamlanmasından sonra “Ve ene eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden nebiyyün ve bil-İslâmi dinâ” demek.
4. Hayyalesselah’tan sonra; “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” demek
5. Esselâtü hayrun minennevm’den sonra “Sadakte ve berirte ve bilhakki natakte”
6. Ezandan sonra şu dua okunur: “Allahümme salli ve sellim alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin Allâhümme rabbe hâzihi’d-Da’vettitâmmeti âti Muhammedeni’l vesilete vel fadilete veddereceterrefiate veb’ashü makâmen mahmudenillezi veadteh. İnneke lâ tuhlifül miâd.

KAMET

Allahü Ekber, Allahü Ekber
Allahü Ekber, Allahü Ekber
Eşhedü enla ilahe illallah
Eşhedü enla ilahe illallah
Eşhedü enne Muhammeder-resülullah
Eşhedü enne Muhammeder-resülullah
Hayye alas-salâh, hayya alas-salâh
Hayye alal-felâh, hayya alal-felâh
Kad kâmetissalâh, Kad kâmetissalâh,
Allahü Ekber, Allahü Ekber
Lâ ilahe illallah.

* Kamet kadınlar için sünnettir, fakat ezan sünnet değildir.
* kamet süratli, ezan ise yavaş okunur.
* Terci yapmak kamette sünnet değildir.
* Kametten sonra da ezandan sonra okunan dua okunur.
* Kad kâmetissalâh’dan sonra “Ekamehallahu ve edamehâ ma dametissemavatü vel ardü ve cealenî min salihiy ehlihâ”
* Kendi başına namaz kılanlarında farz namazlarından önce kamet getirmeleri menduptur. Ancak kadınlar kamet getiremez.