Namaz Abdesti

NAMAZ ABDESTİNİN ALINIŞI (ŞAFİİLER İÇİN)

Farz ve sünnetlerine uygun bir abdest şöyle alınır.

1. Hem kalp hemde dil ile abdest almaya niyet edilir.
2. Besmele çekilir.
3. İki el bileklere kadar yıkanır. Parmak araları hilallenir.
4. Ağıza ve buruna üçer defa su verilir.
5. Yüz yıkanır. Sık ise sakal altları hilallenir.
6. Dirseklerle birlikte önce sağ, sonra sol kol yıkanır.
7. Baş meshedilir.
8. Kulakların hem içleri hemde dışları meshedilir.
9. Ayaklar topuklarla birlikte yıkanır.

Abdestin Şartları:

Abdestin şartları Mağnil-Muhtaçda zikredildiği gibi ondörttür.

1. Müslüman olmak.
2. İyi ve kötüyü birbirinden ayıracak kadar mümeyyiz olmak.
3. Mutlak su ile abdest almak.
4. Mutlak su ile abdest alındığını bilmek.
5. Suyun vücudun üzerinden akmasına mani olacak herhangi bir şey bulunmamak.
6. Suyun uzvun üzerinden akması.
7. Hayız ve nifas gibi abdeste münafi olacak herhangi bir şey bulunmamak.
8. Abdest niyetinin, sonuna kadar devam etmesi.
9. Nasıl abdest alınacağını bilmek.
10. Uzvun üzerinde bulunan necaseti gidermek.
11. Yıkanması gereken uzuv ile beraber, ona bitişik uzvun bir kısmını yıkamak.
12. Abdestsiz olduğunu bilmek. Binaenalehy abdesti olup olmadığından şüphe eden kimse, abdest alıp da sonra kesin olarak abdestsiz olduğu belli olsa, abdesti sahih değildir.
13. Yıkanan uzuv ile beraber, uzuv olmasında şüphe olanı da yıkamak, mesela; birisinin yanyana iki eli ayağı bulunsa hangisi esas el veya yüz veya ayak olduğu kesin olarak bilinmezse her ikisini de yıkaması gerekir.
14. Sahibü-l özür olan kimse için, namaz vaktinin gelmesi.

Abdestin Farzları:

Abdestin farzları altıdır.

1. Abdest almaya niyet etmektir ki hem dil ile hem kalp ile yapılması sünnettir.
Niyet, “Farz olan abdesti eda etmeye niyet ettim” şeklinde yapılır. Niyeti yüz yıkamaya başlayınca getirmek ve kalben abdest bitinceye kadar devam ettirmek gerekir. (Hanefi mezhebine göre ne abdeste ne de gusül de niyet etmek farz değildir.)
2. Yüzü yıkamak: Yüzün yıkanması gereken yerleri, uzunluğuna; saç bitiminden çene altına kadar, enlemesine; iki kulak arasıdır. Burada ki bıyık, kaş, kirpik ve az olan sakalları dibine kadar yıkamak gerekir. Bol sakalın ise yalnızca görünen yerlerinin yıkanması kafidir.
3. Elleri dirseklerle birlikte yıkamak: Bu arada el ve ayaktaki çatlak yerleri ve tırnak altları da yıkanmalıdır. Deri soyularak ters dönüp yapışmışsa alt tarafını yıkamak gerekmez.
4. Başı meshetmek: Başın az da olsa herhangi bir yerini meshetmek yeterlidir. Dörtte birini meshetmek daha faziletlidir. Başörtüsünün üstüne su damlatılsa ve başa rütubeti değse de kafidir. (hanefilerde ise başın en az dörttebirini meshetmek gerekir.)
5. Ayakları topuklarla birlikte yıkamak: Burada da elde olduğu gibi kirleri gidermek, parmak aralarını hilallemek gerekir.
6. Tertibe riayet etmek: Abdest ayetinde sıralanan şekliyle önce niyet, yüzü yıkamak, elleri dirseklerle beraber yıkamak, başı meshetmek, sonra da ayakları topuklarla beraber yıkamaktır. (Hanefi mezhebinde tertibe riayet etmek farz değildir.)
*Abdeste niyet ederek suya bir defa dalıp çıkanın abdesti caizdir.
*Bir kimse abdestle bir uzvunu atladığını anlarsa, o uzuvdan itibaren yeniden abdest alır.

Abdestin Sünnetleri:

Abdestin sünnetleri çoksa da bunların belli başlıları şunlardır.

1. Misvak kullanmak.
2. Abdeste besmele ile başlamak. Abdestten önce nesmele çekmek unutulursa ortasında veya sonunda hatırlanınca “Bismillahialâ evvelihi ve ahirihi” denir.
3. Abdesten önce her iki eli temiz olsalar bile bileklere kadar yıkamak.
4. Ağıza ve buruna su vermek. Suyun ağıza ve buruna birlikte verilmesi ayrı ayrı verilmesinden daha iyidir. Ağıza ve buruna su verirken mübalağa yapmak sünnettir.
5. Başı bütünüyle mesh etmek.
6. Kulakların hem içlerini hem dışlarını yeni su ile meshetmek.
7. Sık olan sakalları parmaklar ile alt tarafından hilallemek.
8. El ve Ayak parmaklarının aralarını hilallemek.
9. El ve ayaklar yıkanırken önce sağı, sonra solu yıkamak.
10. Yıkanacak olan abdest uzuvlarını üçer defa yıkamak.
11. Azaları birbiri ardına kurumasına meydan vermeden yıkamak.
12. Abdest alırken hem sünnetlerde hem farzlarda tertibe uymak.
13. Abdest aldıktan sonra kurulanmamak ve elleri silkelememek.
14. Özürsüzken, abdest almak için başkasından yardım istememek.
15. Abdest alırken kıbleye yönelmek.
16. Abdest azalarını iyice ovmak.
17. Abdest alırken dünya kelamı konuşmamak.
18. Suyu yüzüne çarpmamak.
19. Elleri yıkarken yüzüğü oynatmak.
20. Abdesti aldıktan sonra kıbleye karşı durup onun duasını okumak.
21. Kadr sûresini üç kere okumak.
22. Her abdestin ardından iki rekat abdest namazı kılmak.

TEYEMMÜM

Teyemmüm, kullanmak için su bulunmadığı takdirde toprağa yapılan bir ameliyedir ki abdest ve gusül yerine geçer. Teyemmüm şu şekilde yapılır.

– Kıbleye dönülür.
– Besmele çekilir.
– Yapacağı ibadet için niyet eder.
– İki elin parmakları açık olarak toprağa vurur.
– Elini silkeler.
– Üst taraftan başlayarak çene altına kadar yüzünü mesheder.
– Ellerini tekrar toprağa vurur.
– Sol elin dört parmağının içiyle sağ elin dışı dirseğe kadar meshedilir. Sonra geriye parmaklara kadar çekilir. Bu arada baş parmakla da sağ elin baş parmağının dışı meshedilir.
– Aynı şekilde sağ elle de sol el meshedilir.

Teyemmüm Şartları:

Teyemmüm caiz olması için beş şart vardır.

1. a)Suyu kullandığı takdirde azacak veya iyileşmesi gecikecek olan bir hastalığa tutulmuş olmaktır.
b) Bir yolcunun bulundugu yerde suyun katiyyetle olmadığını bilmesidir. Şayet olmadığını kesinlikle bilmiyor ve sadece tahmin ediyorsa arastırır ve çevresindekilere sorar.
2. Kılınacak namazın vaktinin girmiş olması: Vakti girmeyen namaz için önceden teyemmüm yapılamaz.
3. Kılacağı namazın vaktinin girmesinden sonra suyu arayip bulamamak veya gidemiyeceği kadar uzakta oldugunu öğrenmek.
4. Yanında suyu olduğu halde hastalık veya mazeretten dolayı teyümmüm yapan kimsenin teyümmümden önce vücudundaki diger pislikleri gidermesidir.
5. Yanında bir miktar su olup bu suyun kendi ve yanındaki hayvanin içmesinden sonra abdesti veya guslü için su kalmayacağından emin olması.

Teyemmümümn Farzları:

Teyemmümün farzları beştir.

1. Kılacağı farz namaz, nafile namaz ve çeşitli fiiller için niyet etmektir. Yalnızca hadesi kaldırmaya niyet etmek yeterli değildir.
2. Teyemmümde kullanacağı toprağı yüzüne ulaştırması gerekir. Rüzgar önünde durarak onun sürüdüğü tozla yetinmesi olur. .
3. Yüzünün tamamını elleriyle meshetrnek.
4. Ellerini dirsekleriyle birlikte meshetmek.
5. Teyemmümü yaparken tertibe riayet etmek, yani; önce yüzünü, sonra ellerini meshetmesi gerekir.

Teyemmümün Sünnetleri:

Teyemmümün sunnetleri şunlardır:

1. Besmele çekmek,
2. Azaların önce sağını sonra solunu meshetmek,
3. Farz ve sünnetleri birbiri ardınca tertibe uyarak yapmak.
4. Kıbleye dönmek,
5. Elleri toprağa vurduktan sonra fazla tozları elleri birbirine vurmak suretiyle silkmek.
6. Yüzü meshe üstten, elleri meshe alttan başlamak.
7. Teyemmümü yaparken ara vermemek.
8. Elinde yüzük varsa hemen birinci vuruşta çıkarmak.
9. Teyemmümden önce misvak kullanmak.
10. Abdestin sonunda okunan duaları okumak.
11. İki rekat teyemmüm namazı kılmak.