UZUN (USMİ) HACI

Çeçenistan’da Saltı köyünde 1852 yılında doğdu. Varlıklı bir aileye mensup olan Uzun Hacı 1882’de Saltı’da kurduğu büyük medresedeki çalışmaları dolayısıyla, 1892’de Çarlık yönetimince “tehlikeli şahıs” ilan edilerek Sibirya’ya sürüldü.

Buradaki sürgün hayatından Duma’daki Müslüman milletvekillerinin müdahaleleri ve Astragan’daki Türk tacirlerinin teminat ve nakdi kefaletleriyle kurtularak Astragan’da ikamete mecbur edildi. Uzun Hacı ancak şubat 1917 ihtilali sonrasında ülkesine dönebilecek ve ölümüne dek “Rus olan her şeyden nefret ederek, tam bağımsızlık idealine bağlı kalacak”tır.

Derin bilgisi ve radikal tavırlarıyla 1918 bağımsızlık dönemi mücadelelerinde isminden sıklıkla bahsedilen bir direniş önderi olan Uzun Hacı, K.K. Meclisi’nin aydınlık günlere kadar tatil edilmesine rağmen, Hotsolu Necmeddin (Gotsinski) ile birlikte ölümüne kadar Ruslarla gerilla savaşına devam etti.

1920 yılında vefat etti.