Arşiv Belgeleri

Tozlanmış raflardaki Arşiv Belgeleri…

Çeçen Kültürü

Çeçen Dili ve Folkloru, Halk Dansları, Efsaneler, Öykü ve Masallar ile çeşitli kültürel bilgiler…

Çeviriler – Makaleler

Çeşitli Çeviri ve Makaleler…

Röportajlar

Ekibimizce Yapılmış Çeşitli Röportajlar…

Şarkı Sözleri

Sevdiğiniz Çeçence şarkıların sözlerine buradan ulaşabilir, dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ana Sayfa » Arşiv Belgeleri

TBMM Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal’ın Hükümetin Çeçenya Politikası Hakkındaki Sorusu (1999)

Bu yazı 25 Kasım 2012 Pazar  tarihinde yazıldı. Şimdiye kadar 3.653 defa okundu.. Yorum Yok
TBMM Osmaniye Milletvekili Şükrü Ünal’ın Hükümetin Çeçenya Politikası Hakkındaki Sorusu (1999)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.Dönem’de (18 Nisan 1999 – 14 Kasım 2002) görev yapmış Fazilet Partisi Osmaniye milletvekili Şükrü Ünal’ın hükümetin Çeçenyaya’ya yönelik dış politikasına ilişkin sorusu ve dönemin DSP’li Dışişleri Bakanı İsmail Cem ‘in cevabı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın İsmail Cem tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunu delaletlerinize arz ederim. 12.10.1999

Şükrü Ünal
Osmaniye

Sorular:

1. Türkiye’nin Kafkaslar’a yönelik dış politikasının amacı nedir? Çeçenistan’nın uluslararası arenada yalnız bırakılmasının, Türkiye’nin Kafkaslara yönelik dış politikasının amacına uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Bu durumun dış politikamıza olumlu etkileri nelerdir?

2. Türk Dış Politikasında bağımsız bir Çeçenistan’ın yeri nedir? Rusya’nın Çeçenistan’ı işgal etmesini, Türkiye’nin Kafkasya’daki çıkarları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

3. Türkiye’de yaşayan onbinlerce Kafkas kökenli vatandaşımız olduğunu ve halkımızın yüzde 98’inin müslüman olduğunu gözönünde bulundurarak, Rusya’nın Çeçenistan’daki müslüman sivil halka yönelik başlattıkları katliamla ilgili olarak Rusya’nın saldırgan taraf olduğunu ve Rusya’yı kınamaya düşünüyor musunuz?

4. Bakanlığınıza Çeçen Cumhuriyeti İçkeriya Cumhurbaşkanı Aslan Mashadov tarafından görevlendirilmiş herhangi bir yetkili tarafından resmî görüşme talebinde bulunuldu mu? Bu konuda cevabınız ne oldu?

5. Çeçenistan’ın bağımsızlığının ülkemiz tarafından tanınmamış olmasının, Çeçen halkına yönelik katliamlarında Rusya’yı cesaretlendirdiğini düşünüyor musunuz?

TC.
Dışişleri Bakanlığı
Siyaset Planlama Genel Müdürlüğü

Sayı: SPGM/732-498
Konu : Yazılı soru önergesi

17.11.1999

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na

İlgi: 25.10.1999 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/676-2118/5698 sayılı yazıları.

Osmaniye Milletvekili Sayın Şükrü Ünal’ın ilgide kayıtlı soru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur.

Saygılarımla arz ederim.

İsmail Cem
Dışişleri Bakanı

Osmaniye Milletvekili Sayın Şükrü Ünal tarafından yöneltilen sorular için hazırlanan yanıtlar:

1. Türkiye’nin Kafkaslar’a yönelik dış politikasının amacı nedir? Çeçenistan’nın uluslararası arenada yalnız bırakılmasının, Türkiye’nin Kafkaslara yönelik dış politikasının amacına uygun olduğunu düşünüyor musunuz? Bu durumun dış politikamıza olumlu etkileri nelerdir?

Türkiye’nin Kafkaslar’a yönelik dış politikasının temel amacı, bu bölgenin bir barış, huzur ve istikrar bölgesi haline gelmesi ye bölge ülkeleri arasında karşılıklı yarara dayalı bir işbirliğinin geliştirilmesidir. Bu amaçla bölgedeki tüm sorunların barışçı yollardan çözümü ve bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin toprak bütünlüğüne saygıve iç işlerine karışmama ilkeleri temelinde geliştirilip güçlendirilmesi Kafkasya’ya yönelik politikamızın temel unsurlarını teşkil etmektedir.

Çeçenistan’daki gelişmeler tabiatıyla tarafımızdan büyük bir hassasiyet ve endişeyle takip edilmektedir. Masum sivillerin hayatlarını kaybetmesinden ve yüzbinlerce kişinin yerlerinden edilmesinden ciddi kaygı duyuyoruz. Bu tehlikeli gidişatın bir an önce durdurularak diyalog yoluyla soruna barışçı bir çözüm bulunmasının aciliyet taşıdığı görüşündeyiz. Bu görüşlerimiz Sayın Başbakanımız ve Bakanlığımızca yapılan basın açıklamalarında yeraldığı gibi, Rus muhataplarımıza da tarafımızdan bildirilmiş bulunmaktadır.

2. Türk Dış Politikasında bağımsız bir Çcçenistan’ın yeri nedir? Rusya’nın Çeçenistan’ı işgal etmesini, Türkiye’nin Kafkasya’daki çıkarları açısından nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çeçenistan bilindiği üzere Rusya Federasyonu’nun bünyesinde yeralmaktadır. Biz Kafkasya’da barış ve istikrarın tesisinden yanayız. Dolayısıyla bütün sorunların uluslararası hukuka uygun şekilde çözümlenmesini destekliyoruz. Taraflardan uluslararası hukuka ve insan haklarına saygı bekliyoruz.

3. Türkiye’de yaşayan onbinlerce Kafkas kökenli vatandaşımız olduğunu ve halkımızın yüzde 98’inin müslüman olduğunu gözönünde bulundurarak, Rusya’nın Çeçenistan’daki müslüman sivil halka yönelik başlattıkları katliamla ilgili olarak Rusya’nın saldırgan taraf olduğunu ve Rusya’yı kınamaya düşünüyor musunuz?

Çeçenistan’da masum sivil halkın manız kaldığı sıkıntılar üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Ülkemizdeki sadece çok sayıda Kafkas kökenli yurttaşımızın değil, milletimizin geneline hakim olan hissiyat ve düşünceler, Çeçenistan’daki gelişmeler hususundaki tavrımız bakımından gayet tabiî ön planda dikkate alınmaktadır. Sivil halkın zarar görmesini sessizlikle karşılamamız da söz konusu değildir.

Nitekim yukarıda da belirttiğim gibi bu konuda müteaddit açıklamalarımız oldu. Soruna, Rusya Federasyonunun toprak bütünlüğü çerçevesinde, insan haklarına saygı gösterilerek ve sivil halka zarar verilmeden, barışçı yöntemlerle çözüm getirilmesi çağrısında bulunduk. Bu görüşlerimizi Rus muhataplarımıza da aktardık.

Öte yandan, olaylardan mağdur duruma düşmüş insanların sorun ve sıkıntılarına bigane kalmamız da söz konusu değildir. Nitekim, en kısa zamanda Kızılay tarafından insanî yardımda bulunulması için çalışma başlatılmıştır.

4. Bakanlığınıza Çeçen Cumhuriyeti İçkeriya Cumhurbaşkanı Aslan Mashadov tarafından görevlendirilmiş herhangi bir yetkili tarafından resmî görüşme talebinde bulunuldu mu? Bu konuda cevabınız ne oldu?

Uluslararası hukuk çerçevesinde bağımsızlığı tescil edilmiş ve ülkemizle diplomatik ilişkiler tesis etmiş devletlerin uluslararası normlar temelinde atadıkları diplomatik ve konsolosluk temsilcileri dışında kalan kişilerin “temsilci” sıfatıyla Bakanlığımız ile resmî temas kurma taleplerinin kabulü hukuken mümkün bulunmamaktadır.

5. Çeçenistan’in bağımsızlığının ülkemiz tarafından tanınmamış olmasının, Çeçen halkına yönelik katliamlarında Rusya’yı cesaretlendirdiğini düşünüyor musunuz?

İzlediğimiz ilkeli ve tutarlı politikanın Çeçenlere yönelik eylemleri cesaretlendirmesi söz konusu değildir. Esasen bu konudaki duyarlılığımız Rusya Federasyonu yetkililerince de yakınen bilinmektedir.

TBMM Tutanak Dergisi- 23.11.1999 – Birleşim:23 – Cilt:17 – Sayfa: 367-369

©Waynakh Online

YASAL UYARI
Sitede yer alan materyallerin tüm hakları Waynakh Online’a aittir. Bu materyaller (haberden/makaleden/tercüme eserden sadece alıntı yapılsa dahi) ancak kaynak gösterilerek ve aktif link verilerek kullanılabilir.Bir yanıt bırakın!

Aşağıya bir yorum ekleyin veya kendi sitenizden trackback yapın. İsterseniz RSS ile de yorumları takip edebilirsiniz.

Yorum yazmadan önce lütfen kuralları okuyunuz...

500 karakter kaldı.

Yorum yaparken kullanabileceğiniz etiketler:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bu sitede Gravatar kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve üyelik için Gravatar sitesini ziyaret ediniz.