Arşiv Belgeleri

Tozlanmış raflardaki Arşiv Belgeleri…

Çeçen Kültürü

Çeçen Dili ve Folkloru, Halk Dansları, Efsaneler, Öykü ve Masallar ile çeşitli kültürel bilgiler…

Çeviriler – Makaleler

Çeşitli Çeviri ve Makaleler…

Röportajlar

Ekibimizce Yapılmış Çeşitli Röportajlar…

Şarkı Sözleri

Sevdiğiniz Çeçence şarkıların sözlerine buradan ulaşabilir, dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

Ana Sayfa » Arşiv Belgeleri

TBMM Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un Çeçenya Yardımlarının Engellenmesi Hakkındaki Sorusu (2000)

Bu yazı 19 Kasım 2012 Pazartesi  tarihinde yazıldı. Şimdiye kadar 2.938 defa okundu.. Yorum Yok
TBMM Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un Çeçenya Yardımlarının Engellenmesi Hakkındaki Sorusu (2000)

Türkiye Büyük Millet Meclisi 21.Dönem’de (18 Nisan 1999 – 14 Kasım 2002) görev yapmış Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Batuk’un Çeçenistan’a yapılmak istenen insani yardımların engellendiği iddialarına ilişkin Başbakan’dan sorusu ve dönemin Devlet Bakanı Abdulhaluk Çay’ın cevabı.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA

Aşağıdaki sorularımın delaletinizle Başbakan Sn. Bülent Ecevit tarafından yazalı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 02/11/2000

Mehmet BATUK
Kocaeli Milletvekili

Hükümetinizin başından bu yana Çeçenistan’da yaşanan zulümlere karşı takındığı destekleyici tavır bilinmektedir. Son olarak 26 Eylül ve 3 Ekim 2000 tarihlerinde yayınladığınız gizli genelgelerle Çeçenistan’da yaşanan insanlık dramının acılarını bir nebze olsun dindirmek için insanı yardım yapmak isteyen gönüllü kuruluşların faaliyetlerini engellediğiniz yolunda bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Bu çerçevede aşağıdaki sorulan sorma gereği hasıl olmuştur:

1- Çeçenistan’daki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek için “Barış Yürüyüşü” gerçekleştirmek isteyen Çeçenistan İnsan Haklarından Sorumlu Devlet eski Bakanı Sn.Sait Emin İbragimov’un yürüyüşünün Türk makamlan tarafından engellendiği, bundan dolayı İstanbul’da açlık grevi başlattığı belirtilmektedir. Bu iddia doğru mudur?

2- Engelleme doğru ise, hangi yetkili bunu yapmaktadır? Buna yetkisi var mıdır? Zat-ı Alinizin bu konuda bilgisi ve direktifi sözkonusu mudur? Çeçenistan ulusal direnişini Türk ve dünya kamuoyundan gizleyerek ne elde etmek istiyorsunuz?

3- Hükümet olarak Çeçenistan’da yaşanan ve yüzbinlerce insanın ölümüne, yaralanmasına, ülkesini terk etmesine, açlık ve sefalet içinde yaşamaya mahkum olmasına sebep olan Moskof zulmüne ne zamana kadar “Bu Rusya’nın iç işi” deyip seyirci kalacaksınız? Bu gayri insani tavrınızı gözden geçirmeyi düşünüyor musuzun?

4- Hükümet olarak ateş hattında kalan, açlık ve perişanlığa mahkum, edilen sivil halkın kucaklanması için hangi girişimlerde bulundunuz? Bir insani yardım programınız söz konusu mudur?

5- Yaşanan “askeri operasyon nedeniyle Çeçenistan’ı terk edip Türkiye’ye sığınmak zorunda kalan ve bir daha ülkelerine dönemeyen, bir kısım Çeçen vatandaşının D.D.Y. Fenerbahçe Sosyal Tesisleri’nde kalmakta iken kendilerinden burayı terk etmelerini istediğiniz (B.11.2.DDY. 1.01.00.15/79-01/59339) anlaşılmaktadır. Neden böyle bir duruma gerek duyulmuştur? Misafirleri baş tacı etmeyi bilmiş bir milletin temsilcileri olarak bu insanlara karşı tavrınızı milletimizin misafirperverliği ve yardım severliği ile nasıl bağdaştırıyorsunuz?

6-Türkiye’deki bazı gönüllü kuruluşlann Çeçenistan’a yardım yapmak için çabaladığı ve yardım toplama izinleri bulunduğu halde; Rus yetkililerin talepleri ile son yayınladığınız genelgelerle bunlan yasaklamanızın ve yardım toplama izinlerini iptal etmenizin insanlıkla bağdaşan bir yönü var mıdır? İnsani yardımların üzerindeki zulmü ne zaman sona erdireceksiniz?

T.C.
DEVLET BAKANLIĞI

SAYI :B.02.0.017/03198
KONU : 06/12/2000

ANKARA
06/12/2000

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı)

İLGİ:
a) T.B.M.M.Başkanlığının 10.11.2000 gün ve KAIjI.KAR.MD.A.01.Q.GNS.0.10. 00.02-7/2838-7217/18284 sayılı yazısı.
b) Başbakanlık Kan.Kar.Gnl.Md.nün B.02.0.KKG.0.12/106-325*1/5.572 sayılı yazısı.

İlgi (b) yazı ile Bakanlığıma intikal ettirilen Kocaeli Milletvekili Sayın Mehmet BATUK’un yazılı soru önergesine ilişkin Bakanlığım koordinesinde hazırlanan cevap aşağıda arzedilmektedir.

Çeçenistan İnsan Hakları Koruma Komitesi Başkanı Sait Emin İBRAGİMOV tarafından 30.08.2000 tarihinde İçişleri Bakanlığı’na dilekçe ile başvurularak Ankara, İstanbul, Bolu, Adapazan, Edirne üzerinden Avrupa ve Dünyada sürdürülmesi planlanan barış yürüyüşünün yapılacağı belirtilmiş ve izin talebinde bulunulmuştur. Ancak, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu çerçevesinde noksan belgelerin tamamlanması Emniyet Genel Müdürlüğünün 13.09.2000 gün ve 211479 sayılı yazısı ile adı geçene tebliğ edilmiş ancak noksan belgeler getirilmemiş ve bundan sonra da herhangi bir talebi olmamıştır.

Aynı konu ile ilgili oluşturulan düzenleme kurulu tarafından 13.10.2000 tarihinde İstanbul Valiliğine başvurularak 05/11/2000 günü 14.00/17.00 saatleri arası Şişli Abide-i Hürriyet meydanında Barış Yürüyüşü adıyla açık hava toplantısı düzenlenmek istendiği bildirilmiş, ilgililere bu konuda “Alındı Belgesi” verilmiş ve noksan belgelerin getirilmesi bildirilmiştir. Ancak tertip komitesi başkanının 31/10/2000 tarihindeki başvurusunda ise eksik belgelerin tamamlanmasının mümkün olmadığı, iletişim eksikliği, organizasyon bozukluğu, zaman yetersizliği ve bazı kişisel nedenlerden dolayı sözkonusu toplantıyı yapmaktan vazgeçtiklerini beyan etmiştir.

Sait Emin İBRAGİMOV’un açlık grevi İstanbul Valiliğince basından öğrenilmiş, 11/11/2000 tarihinde rahatsızlanan adı geçen Üsküdar Numune Hastanesine kaldınlmış, tedavisine müteakip 24.11.2000 günü taburcu edilmiş ve açlık grevine son vermiştir.

Çeçenistan’dan ülkemize gelen ve TCDD Kadıköy Fenerbahçe Sosyal Tesislerinde kalan Çeçen vatandaşların bu tesislerde barındıkları, altyapısı eksik olan tesisin elektrik tesisatı ana kablosunun aşırı yüklenmeden yandığı, kabinlerin elektrik tesisatlarının kullanılamaz durumda olduğu, kanalizasyon tesisatının çöktüğü, su kuyusunun hidroforunun arızalandığından elektrik verilemediği, kabinlerin ısınma sistemlerinin bulunmaması nedeniyle kış aylannda ısmma sorununun olacağı, tesisin eskimiş olup her an yangın tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu, sıhhi tesisat kapasitesinin yetersiz ye şu andaki haliyle hizmet verecek durumda olmadığı, konuyla ilgilenen Çevre Belediyelerin duyarsız kaldığı, alt yapısı çökmüş bir yerde insanların yangın, tabii afet, hastalık ve çevre kirliliğine olumsuz etkileri olacağından barındırılmasının insani açıdan mümkün olmadığı belirtilmektedir.

Çeçenistan’da yaşanan savaşta mağdur olan sivil halka ulaştırılmak üzere 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca verilen izinle toplanan insani yardımların gönderilmesi işlemi, sözkonusu bölgeye ulaştırılmasında karşılaşılan güçlükler ve hassas siyasi gelişmeleri gerekçe gösteren Dışişleri Bakanlığının girişimi sonucunda, Başbakanlıkça yayımlanan bir genelge ile yeniden düzenlemeye tabi tutmak ve yardımlann maksadına uygun bir şekilde yerine ulaşmasının sağlamak maksadıyla bekletilmektedir. Bu konuda Devlet Bakanlığı olarak özel bir tasarrufumuz sözkonusu olmayıp, yapılan iş ve işlemler Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde yürütülmektedir. Konuyla ilgili çalışmalar aralıksız sürmekte olup, durum en kısa zamanda çözüme kavuşturulacaktır. Her zaman olduğu gibi bu mağdur kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanmasına devam edileceğinden kuşku duyulmamalıdır.

Bilgilerinize arz ederim.

Prof.Dr. Abdulhaluk ÇAY
Devlet Bakanı

TBMM Tutanak Dergisi- 11.12.2000 – Birleşim:28 – Cilt:48 – Sayfa: 151-152-153

©Waynakh Online

YASAL UYARI
Sitede yer alan materyallerin tüm hakları Waynakh Online’a aittir. Bu materyaller (haberden/makaleden/tercüme eserden sadece alıntı yapılsa dahi) ancak kaynak gösterilerek ve aktif link verilerek kullanılabilir.Bir yanıt bırakın!

Aşağıya bir yorum ekleyin veya kendi sitenizden trackback yapın. İsterseniz RSS ile de yorumları takip edebilirsiniz.

Yorum yazmadan önce lütfen kuralları okuyunuz...

500 karakter kaldı.

Yorum yaparken kullanabileceğiniz etiketler:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Bu sitede Gravatar kullanabilirsiniz. Ayrıntılı bilgi ve üyelik için Gravatar sitesini ziyaret ediniz.