ÇEÇENLER

Ana yurtları, Vladikafkas’ın doğusuna düşen ve Terek Nehri’nin kolları olan Sunja ve Argun’un suladığı bölgedir. Kuzeyde Terek Nehri’ne, doğuda Andi Koysu ve Argun ırmaklarının arasındaki arazinin ortalarına kadar yayılırlar. Güneyde Gürcülerle irtibatları vardır. Batıda Daryal Geçidi ve daha güneye doğru Osetlerle komşudurlar. Doğuda ise Avarlar ve Andiler bulunur.